Computerhulp Direc‚Äčt

... het adres voor de particuliere thuisgebruiker en zzp'er
in de regio Alkmaar e.o.

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Computerhulp Direct, Sijmonsweijde 2, 1704 MP te Heerhugowaard en mede gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals die geldt vanaf 25 mei 2018.

Verwerking van persoonsgegevens
Om als dienstverlener zijn werk adequaat en goed te kunnen doen, slaat Computerhulp Direct in ieder geval met uw toestemming, de volgende gegevens van u op:
* Naam;
* Geslacht;
* Geboortedatum;
* Adresgegevens;
* E-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
* Belangrijke gegevens van uw desk-/laptop en/of tablet.

Doeleinden van gebruik
Deze persoonsgegevens worden o.a. gebruikt voor:
* Een betere dienstverlening naar u toe;
* Het verwerken van bestellingen en uitvoeren van uw opdrachten;
* Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
Computerhulp Direct maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Uw gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan Computerhulp Direct de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Op de website van Computerhulp Direct zelf worden geen cookies gebruikt. Dit om uw integriteit verder te waarborgen. Uw behoeft dan ook geen keuze te maken of u wel of niet cookies accepteert.

Links naar andere websites
De internetpagina's van deze site bevatten links naar andere websites. Computerhulp Direct is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites (zij vallen immers niet onder het beheer van Computerhulp Direct zelf!).

Inzage
U kunt Computerhulp Direct altijd vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen.

Tenslotte
Voor verdere, aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 'https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/'.