Computerhulp Direc​t

... het adres voor de particuliere thuisgebruiker en zzp'er
in de regio Alkmaar e.o.

Tarieven

Geen BTW
In het kader van de 'Kleineondernemingsregeling' heeft Computerhulp Direct van de Belastingdienst 'Ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw' gekregen. Het voordeel daarvan is dat Computerhulp Direct geen 'Aangifte omzetbelasting' meer hoeft te doen en aan klanten op z'n dienstverlening (de PC Support!) geen btw in rekening wordt gebracht. Schaft Computerhulp Direct in/na overleg hard- en software voor u aan, dan wordt de btw over deze zaken echter wel in rekening gebracht. Die btw moet Computerhulp Direct immers zelf ook betalen.

Redelijke tarieven
Computerhulp Direct vraagt binnen de regio Alkmaar e.o. voor de verschillende soorten dienstverlening bij u thuis, een alleszins redelijke vergoeding en € 12,50 aan voorrijkosten. Buiten deze regio kan men ook een beroep doen op die dienstverlening, mits men bereid is een bedrag van € 0,20 per km aan reiskosten te betalen.

N.B.: Zie voor een overzicht van de verschillende soorten dienstverlening en de vergoeding die daarvoor gevraagd wordt, het infobulletin: 'Tarievenoverzicht PC Support Computerhulp Direct'.